Fyrværkeribrancheforeningen

Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder, der udbyder festfyrværkeri. Enkelte virksomheder er aktive inden for både nytårsfyrværkeri og festfyrværkeri.   
Fyrværkeribrancheforeningens medlemmer skønnes at repræsentere op mod 85 % af den samlede import til Danmark. Når størrelsen af det danske marked ikke kendes præcist skyldes det, at et nyt EU-direktiv har åbnet mulighed for, at også udenlandske aktører er aktive på det danske marked.

 

Den danske fyrværkeribrancheforening har fomandsskabet i den europæiske branceforening, EuFiAs (European Fireworks Association)

 

  EU’s arbejdsgruppe for Pyroteknik

  Forum of Notified bodies for pyrotechnic articles

  Standing committee on of explosives precursors

•  Technical committee TC212/WG1 – WG 5, som udarbejder standarder for pyrotekniske artikler

•  ADCO (administrative Corporation) harmonisering af myndighedernes indsats (Stakeholder)

  Pro-safe (the Product Safety Enforcement Forum of Europe) (Stakeholder)

 

 

 

Tag hensyn til dyrene

 

For mange hunde, katte og andre kæledyr er nytåret en skræmmende oplevelse. Fyrværkeribrancheforeningen opfordrer alle til at tage videst muligt hensyn til både mennesker og dyr, når man affyrer fyrværkeri. Fyrværkeri skal være festligt og til glæde for dem, der er i nærheden, når det affyres.

Som ejer af kæledyr kan man gøre en del for at hjælpe dyrene igennem nytåret. Mange dyrlæger har på deres hjemmeside gode råd om, hvad man kan gøre for at hjælpe de firbenede. En del vælger at give hunde beroligende medicin nytårsaften.

 

Læs her Sundhedsstyrelsens vejledning om det emne

Vigtigt for dig som sælger fyrværkeri

 

Fyrværkeri kræver ansvarlighed, og skal behandles derefter.

Uanset om du ejer eller arbejder i butikken, er det dit ansvar, at fyrværkeri håndteres forsvarligt. De lokale brandmyndigheder foretager stikprøvekontrol over hele landet. Er forholdene ikke i orden, kan fyrværkeriet blive konfiskeret, og butikken risikerer at få en bøde. Salg og håndtering af fyrværkeri skal altid anmeldes eller ansøges om hos kommunalbestyrelsensenest 14 dage før opbevaringen på begyndes.

Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken.

 

Læs brochure her

 

Medlemslogin     |      Myndighedslogin
Til forside

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 7550 8065 - Mobil 4021 7064 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk