Repetitionskursus

​Fyrværkeribrancheforeningen afholder repetitionskursus/-prøve for scenefyrværkere og festfyrværkere.

Repetitionskursus/-prøve afholdes:

Dato:

Se mere her

Frist for tilmelding:

14 dage før kursusstart.

Sted:

Se mere her

Tid: 

Kl. 08.00 – kl. 16.30

Forudsætninger:

Der er ikke krav om specifikke forudsætninger – man skal dog have et gyldigt scene-/festfyrværkerbevis.

Det forventes, at man besidder den basale viden inden for ansøgning om og afvikling af scene-/festfyrværkeri – dvs. kendskab til Bekendtgørelserne 1423 og 1424 med tilhørende ændringsbekendtgørelser.

​​Kursusmateriale:

Udleveres på kursus.

Idet lovgivningen den samlede lovgivning er omfattende udleveres denne på USB-stik på kursus, hvorfor en er PC påkrævet. Såfremt det ønskes kan lovgivningsmaterialet fremsendes per e-mail inden kursusstart.

Specielle forhold:

​Hvis der er specielle forhold, vi skal være opmærksomme - eksempelvis læsehjælp til prøven, bedes du informere herom ved tilmelding.

Tilmelding:​

Fremsendes på mail til info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk med angivelse af navn og bevisnummer.

Det bedes ligeledes oplyst om hovedaktivitet er scenefyrværkeri, festfyrværkeri eller afskydning af konsumfyrværkeri udenfor sæson.

Kursusafgift:

​kr. 2.750 + moms (kr. 3.427,50 inkl. moms), som betales ifm. med tilmelding.

Såfremt man udelukkende gennemfører prøven er prisen kr. 1.000 + moms (kr. 1.250 inkl. moms) som ligeledes betales ved tilmelding)

Prisen for reeksamen er kr. 1.000 + moms (kr. 1.250 inkl. moms) betales inden afvikling af prøven.

Konto:

Danske Bank

Reg.: 4183

Konto: 4180210326

med angivelse af navn samt bevisnummer.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk