Festfyrværkerkursus

Dato:

- Planlægges til medio maj 2020 - følg med her for endelig dato.

Scenefyrværkere 2½ dag
Festfyrværkere 5 dage

Scene-/og festfyrværkere

Starter samlet mandag morgen og afslutter med skriftlig, teoretisk scenefyrværkerprøve om eftermiddagen. 


Festfyrværkerne

Fortsætter herefter og afslutter fredag eftermiddag med både en teoretisk og praktisk prøve.


Frist for tilmelding:
Kommer senere.

Min. antal deltagere:

Kursusafholdes ved min. 10 tilmeldte deltagere.

Sted:

Tobakken

Gasværksvej 2

6700 Esbjerg

Tid:

Kl. 08.00 – kl. 17.00

​Kursusmateriale:

Udleveres på kursus.

Idet lovgivningen den samlede lovgivning er omfattende udleveres denne på USB-stik på kursus, hvorfor en er PC påkrævet. Såfremt det ønskes kan lovgivningsmaterialet fremsendes per e-mail inden kursusstart.

Specielle forhold:​

Hvis der er specielle forhold, vi skal være opmærksomme - eksempelvis læsehjælp til prøven, bedes du informere herom ved tilmelding.

Tilmelding:

​Fremsendes på mail til info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk med angivelse af navn samt fødselsdato.

Det bedes ligeledes hvorvidt man ønsker uddannelse som scenefyrværker, eller festfyrværker.

Kursusafgift

  • Scenefyrværker kr. 7.500 excl. moms (kr. 9.375.00 inkl. moms).
  • Festfyrværker kr. 14.000 excl. moms (kr. 17.500 inkl. moms).
  • Reeksamen kr. 1.000 excl. moms (kr. 1.250 inkl. moms).
  • ADR Kapitel 1.3 kr. 750 excl. moms (kr. 937,50).

Foreningen opretter et ERFA-forum for scene- og/eller festfyrværkere.

Som nyuddannet scene-/festfyrværker kan man deltage gratis i 1 år i dette forum. Via forummet modtager man samme information som medlemmerne af brancheforeningen, dvs. nyhedsbreve og generel information samt mulighed for at deltage i evt. temadage.

Man tilbydes at deltage i foreningens generalforsamling som tilhører (mod betaling – men gratis for medlemmer) – dvs. uden at være berettiget til at deltage i afstemninger. 

Konto:

Danske Bank

Reg.: 4183

Konto: 4180210326

med angivelse af navn 

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk