Skadestatistik

​De danske importørers indsats for at øge kvalitet og sikkerhed virker

Det samlede antal skader forvoldt af fyrværkeri er faldet mærkbart over de sidste 10 år og har gennem de seneste 5 år ligget ret stabilt omkring 200 skader.


Antallet af alvorlige skader med fyrværkeri var i nytåret 2013/14 blandt det laveste nogensinde. En alvorlig skade defineres som en skade, der ikke kan færdigbehandles på skadestuen men kræver konsultation af egen læge eller specialist. I nytåret 2013/14 var der 34 alvorlige skader mod 42 i nytåret 2012/13. 

Det er heldigvis kun i cirka 8 % af alle tilfælde, skaden kræver hospitalsindlæggelse

Hver eneste skade er dog én for meget, og Fyrværkeribrancheforeningen fortsætter i tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen arbejdet for at reducere antallet af skader yderligere.


Den officielle liste

Læs mere her ››

130 mio. lunter – 37 alvorlige skader

​Af hensyn til proportionerne skal de alvorlige skader altid holdes op imoddet faktum, at der i nytåret bliver antændt cirka 160 millioner lunter i Danmark.

Statistikken viser, at fyrværkeri fra et af Fyrværkeribranchens medlemmer kun er involveret i cirka 25 % af de alvorlige skader på trods af, at brancheforeningens medlemmer leverer 85 % af det fyrværkeri, der antændes.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk