​Uddannelse

Som det fremgår af Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside er Fyrværkeribrancheforeningen også godkendt som kursus udbyder til ”det store” kursus for nye scene- og festfyrværkere. ​Læs mere her

Der lægges nu mere vægt på den teoretiske del for specielt festfyrværkere og herudover, indgår nye emner såsom – førstehjælp, brandbekæmpelse etc. i pensum.

Derudover bliver der specielt fokus på risikovurdering samt risokohåndtering.

Derudover kommer de nye regler med CE, roller og forpligtelser til at fylde en del.

I forbindelse med kursus tilbydes kapitel 1.3 uddannelsen, som man skal have for dels af håndtere fyrværkeriartikler og for at kunne transportere fyrværkeriartikler under frimængden. Uddannelsen tilbydes onsdag den 01. november om aftenen efter kursus.

Har man behov for at transportere i mængder, der overstiger frimængden, skal man erhverve et ADR-bevis med klasse 1 overbygning.

Samlet betyder det, at første ”rigtige” hold af nye scene-/og festfyrværkere afholdes i perioden den 30. oktober til og med den 03. november – og i Esbjerg.

I forbindelse med kursus kan Sikkerhedsstyrelsen efter samtykke fra ansøgeren indhente oplysninger fra Kriminalregisteret.

Programmet ser indtil videre således ud:

Repetitionsuddannelse

er planlagt til afholdelse i Fredericia tirsdag den 07. november (dagskursus).

Scene-/og festfyrværkere

Starter samlet mandag morgen den 30. oktober – og afslutter med teoretisk prøve onsdag den 01. november om eftermiddagen.

Festfyrværkerne

Fortsætter herefter og af afslutter fredag den 03. november om eftermiddagen med både en teoretisk og praktisk prøve.

Tidligere har der kun været én samlet teoretisk prøve for alle kursister. Det er nu ændret til en særskilt teoretisk prøve for både scene- og festfyrværkere. Prøverne rettes og vurderes stadig af Sikkerhedsstyrelsen.

Der er det specielle for festfyrværkerne, at deres bevis giver ret til at også anvende scenefyrværkeri – og derfor skal både den teoretiske prøve i både scene- og festfyrværkeri bestås inden godkendelsen opnås.

Man kan gå til repetitionseksamen uden at have været på kursus - denne mulighed findes ikke for nye scene-/festfyrværkere, hvor undervisning er obligatorisk.

Følgende kurser/services udbydes af Fyrværkeribrancheforeningen

Nye fyrværkere:

  • Festfyrværker kr. 14.000 excl. moms

  • Scenefyrværker kr. 7.500 excl. moms
  • ​Reeksamen kr. 1.000 excl. moms
  • ​ADR Kapitel 1.3 kr. 750 excl. moms

Repetition:

  • Repetition kr. 2.750 excl. moms
  • ​Prøve kr. 1.000 excl. moms (uden undervisning)
  • ​Reeksamen kr. 1.000 excl. moms

Øvrige kurser/services:

  • Opdatering kr. 1.000 excl. moms (De nye CE regler)
  • ​Nyhedsbreve kr. 495 excl. moms (4 nyhedsbreve om året)

Tilmelding sker via info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk

Repetition-/scene-/festfyrværker kursus inkluderer 3 måneder telefonisk hotline ifm. CE reglerne.

Har du lyst til at læse mere om uddannelsen og krav henvises til dette link

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk