Fyrværkeri brancheforeningen

Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder, der udbyder festfyrværkeri. Enkelte virksomheder er aktive inden for både nytårsfyrværkeri og festfyrværkeri.

Fyrværkeribrancheforeningens medlemmer skønnes at repræsentere op mod 65 % af den samlede import til Danmark. Når størrelsen af det danske marked ikke kendes præcist skyldes det, at et nyt EU-direktiv har åbnet mulighed for, at også udenlandske aktører er aktive på det danske marked.

Den danske fyrværkeribrancheforening har næstfomandsskabet i den europæiske branceforening, EuFiAs (European Fireworks Association)

  • ​EU’s arbejdsgruppe for Pyroteknik
  • Forum of Notified bodies for pyrotechnic articles
  • Standing committee on of explosives precursors
  • Technical committee TC212/WG1 – WG 5, som udarbejder standarder for pyrotekniske artikler

Tag hensyn til dyrene

For mange hunde, katte og andre kæledyr er nytåret en skræmmende oplevelse. Fyrværkeribrancheforeningen opfordrer alle til at tage videst muligt hensyn til både mennesker og dyr, når man affyrer fyrværkeri. Fyrværkeri skal være festligt og til glæde for dem, der er i nærheden, når det affyres.

Som ejer af kæledyr kan man gøre en del for at hjælpe dyrene igennem nytåret. Mange dyrlæger har på deres hjemmeside gode råd om, hvad man kan gøre for at hjælpe de firbenede. En del vælger at give hunde beroligende medicin nytårsaften.

Vigtigt for dig som sælger fyrværkeri

Fyrværkeri kræver ansvarlighed, og skal behandles derefter.

Uanset om du ejer eller arbejder i butikken, er det dit ansvar, at fyrværkeri håndteres forsvarligt. De lokale brandmyndigheder foretager stikprøvekontrol over hele landet. Salg og håndtering af fyrværkeri skal altid anmeldes eller ansøges om hos kommunalbestyrelsensenest 30 dage før opbevaringen på begyndes, og anmeldes 14 dage efter. Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken.

Læs brochure her

Udtalelse fra Fyrværkeribrancheforeningen

Fyrværkeribrancheforeningen i Danmark overvejer ikke tiltag i stil med den svenske brancheforenings forslag om forbud mod salg af raketter.

Vi mener ikke, forbud er vejen frem. Det er jo ikke produkterne, der er noget i vejen med – det er bl.a. adfærden hos en ganske lille gruppe personer, som håndterer lovligt fyrværkeri fuldstændig ansvarsløst.

Også i Danmark ser vi, at raketter står for en forholdsvis stor del af de ulykker, der sker. Men vi registrerer ikke, hvor mange ulykker, der skyldes uhensigtsmæssig brug af raketter. Til gengæld ved vi, at 75 % af dem, der bliver behandlet for fyrværkeriskader, ikke har båret sikkerhedsbriller.

Den danske fyrværkeribranche vil i stedet fortsætte med at informere om, hvordan man anvender fyrværkeri forsvarligt, så fyrværkeri fortsat kan være en festlig tradition i nytåret.

Brancheforeningen vil undersøge, om der kan gøres en særlig indsats omkring raketterne, så vi kan reducere de skader, der skyldes tankeløs og forkert brug af denne type fyrværkeri.​

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk