​Uddannelse

Som det fremgår af Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside er Fyrværkeribrancheforeningen også godkendt som kursus udbyder til ”det store” kursus for nye scene- og festfyrværkere. ​Læs mere her

Du kan læse mere om de enkelte kurser i menuen herover eller via disse links:

Der lægges nu mere vægt på den teoretiske del for specielt festfyrværkere og herudover, indgår nye emner såsom – førstehjælp, brandbekæmpelse etc. i pensum.

Derudover bliver der specielt fokus på risikovurdering samt risikohåndtering, ligesom de nye regler med CE, roller og forpligtelser fylder en del.

I forbindelse med "det store kursus" kursus tilbydes og en  kapitel 1.3 uddannelsen, som man skal have for dels af håndtere fyrværkeriartikler og for at kunne transportere fyrværkeriartikler under frimængden. 

Har man behov for at transportere i mængder, der overstiger frimængden, skal man erhverve et ADR-bevis med klasse 1 overbygning.

I forbindelse med kursus kan Sikkerhedsstyrelsen efter samtykke fra ansøgeren indhente oplysninger fra Kriminalregisteret.

Tidligere har der kun været én samlet teoretisk prøve for alle kursister. Det er nu ændret til en særskilt teoretisk prøve for både scene- og festfyrværkere. Prøverne rettes og vurderes stadig af Sikkerhedsstyrelsen.

Der er det specielle for festfyrværkerne, at deres bevis giver ret til at også anvende scenefyrværkeri – og derfor skal både den teoretiske prøve i både scene- og festfyrværkeri bestås inden godkendelsen opnås.

Man kan gå til repetitionseksamen uden at have været på kursus - denne mulighed findes ikke for nye scene-/festfyrværkere, hvor undervisning er obligatorisk.​

Transport af fyrværkeri 2021

Bekendtgørelse transport af farligt gods 828

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgiver 543

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk