Forbudt fyrværkeri

​Hvert år afslører myndighederne en række lovovertrædelser i form af ulovligt fyrværkeri.

Artiklerne er typisk signal-kanonslag, store luftbomber etc.

Gennem det seneste år har især de store luftbomber – kendt som krysantemumbomber – været meget omtalt, blandt andet på baggrund af tre tragiske dødsfald forårsaget af disse farlige bomber i ukyndiges hænder i nytåret 2014/15.

Ud over disse fyrværkeriartikler, som udelukkende er fremstillet til professionelt brug, omfatter den ulovlige import typisk også kraftige kanonslag og andre former for kraftigt fyrværkeri, der ikke er tilladt i Danmark.

​Fyrværkeribrancheforeningen skal advare mod import, videresalg og affyring af alle former for ulovligt fyrværkeri, som erfaringsmæssigt kan føre til meget alvorlige ulykker, og lovgivningen på området er helt klar: Loven foreskriver, at alle, der indfører fyrværkeri til Danmark, uanset om det drejer sig om virksomhed eller privatperson, skal godkendes og have tilladelse til indførslen af Sikkerhedsstyrelsen.

Brancheforeningen har samtidig intensiveret samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen, politiet og SKAT for at bekæmpe den ulovlige import og handelen med ulovlige fyrværkeriartikler.

Men det må samtidig erkendes, at det stadigvæk er uhyggeligt nemt at finde og købe ulovligt fyrværkeri på internetbutikker, via Facebook m.v., og Fyrværkeribrancheforeningen vil arbejde for, at myndighedernes ressourcer primært anvendes på at standse den omfattende, organiserede import af ulovligt fyrværkeri via disse let tilgængelige kanaler.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk