Forsikring

Når en virksomhed importerer fyrværkeriartikler fra Kina direkte til EU, betragtes virksomheden forsikringsmæssigt som fabrikant og har dermed produktansvaret. Med baggrund i, at der markedsføres artikler med SIK-og CE-godkendelse, er fabrikanten ikke nødvendigvis dansk.


Navnet på den virksomhed, der har produktansvaret, skal altid fremgå af etiketten på lovligt fyrværkeri.


Skulle du være så uheldig at komme galt af sted med fyrværkeri og få en personskade, kan skaden anmeldes til dit eget forsikringsselskab, som så tager kontakt til fabrikantens/importørens forsikringsselskab. Du kan også vælge at henvende dig i den butik, hvor du har købt dit fyrværkeri og anmelde skaden. Butikken vil da normalt tage fat på sin leverandør og kontakte dig direkte.


Har du problemer med at stedfæste artiklen, kan du rette henvendelse til Fyrværkeribrancheforening via e-mail info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk eller telefon 4021 7064. 

Brancheforeningen kan muligvis, ud fra din beskrivelse, finde artiklen og hjælpe dig videre. Der er mere end 2.500 danske produktgodkendelser tillige med et ukendt antal udenlandske, der markedsføres af udenlandske virksomheder på det danske marked med egne produktgodkendelser.


Såfremt der er tale om et stykke fyrværkeri, hvor du har noget tilbage dvs. romerlys, batteri, fontæne, mine etc. - står der på produktet, hvem der er ansvarlig for kvaliteten med adresse, telefonnummer etc. - og du kan rette henvendelse direkte hertil.


For at være berettiget til erstatning for skaden, skal det naturligvis sandsynliggøres, at det er produktet, der har fejlet.

Husk også at anmelde en evt. skade på din ulykkesforsikring.​

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk