Fakta

Artikler på markedet

Der findes mere end 2.500 typegodkendelser på fyrværkeri til det danske marked. Den overvejende del heraf er batterier/kombinationer.

Efter implementeringen af det pyrotekniske direktiv tilhører typegodkendelsen og det certificerede kvalitetsstyringssystem ikke nødvendigvis en dansk/europæisk virksomhed – men kan sagtens tilhøre virksomheder, der er placeret i enten Hong Kong eller Kina.

Alle pyrotekniske artikler, der gøres tilgængelige på det danske marked skal bære CE mærke.

Importen

99 % af det fyrværkeri, der markedsføres på det danske marked, importeres fra Kina og købes via handelshuse i Hong Kong, kinesiske handelsorganisationer eller direkte hos producenten i Kina.

Den samlede import udgør cirka 450 40-fods containere svarende til en ca. kr. 300 mill. fra importør til detailleddet.

I år har der været ubalance i verdenshandelen – så fragtens andel af de samlede værdi er steget markant, som medfører en markant stigning i omsætningen - uden der bliver distribueret mere fyrværkeri end normalt.

Når en virksomhed importerer fyrværkeriartikler fra Kina direkte til EU, betragtes virksomheden forsikringsmæssigt som fabrikant og har dermed produktansvaret. Med baggrund i, at der markedsføres artikler CE-godkendelse, er fabrikanten ikke nødvendigvis dansk.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk