Internethandel

Alt fyrværkeri til forbrugere skal være CE-mærket.

En CE-godkendelse udstedes af et bemyndiget organ, der er udpeget af EU-Kommissionen og fabrikantens kvalitetsstyringssystem overvåges ligeledes af et bemyndiget organ.

P.t. er der 15 bemyndigede organer på EU-plan.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk