Produktionskontrol

Fyrværkeri er først og fremmest festligt. Men det kan også være farligt. Fyrværkeribrancheforeningens medlemmer vægter kvalitet og sikkerhed højt i alle led. Det gælder naturligvis forbrugerens sikkerhed men også sikkerheden for de medarbejdere, der arbejder med fyrværkeri hos importører og i detailleddet.


Danske fyrværkeriimportører er underlagt en omfattende og kompleks lovgivning. Ud over EU-direktivet på området har Danmark valgt at indføre en række særregler og undtagelser, som skærper kravene til danske fyrærkeriimportører yderligere når det f.eks. gælder transport og opbevaring af fyrværkeri.
Omvendt er den danske importør ifølge EU-direktivet ikke nødvendigvis ansvarlig for kvalitetssikringen, før en fyrværkeriartikel bringes i omsætning på det danske marked.

Fra 2017 skal samtlige artikler på markedet være CE-godkendte.

Kravet til konstruktion, labelling, afprøvning etc. findes i kombinatin af det pyrotekniske direktiv og den harmoniserede standard EN-15947 og EN-14035.
På sigt er der ikke krav om, at den europæiske fabrikant hverken er indeholder af CE-godkendelsen eller ansvarlig for kvalitetssikringen af artiklerne, som i princippet godt kan tilhøre kinesiske fabrikanter og eksportører.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk