Produktionskontrol

Fyrværkeri er først og fremmest festligt. Men det kan også være farligt. Fyrværkeribrancheforeningens medlemmer vægter kvalitet og sikkerhed højt i alle led. Det gælder naturligvis både forbrugerens sikkerhed og sikkerheden for de medarbejdere, der arbejder med fyrværkeri hos importører og i detailleddet.


Danske fyrværkeriimportører er underlagt en omfattende og kompleks lovgivning. Ud over EU-direktivet på området har Danmark valgt at indføre en række særregler og undtagelser, som skærper kravene til danske fyrærkerimportører yderligere når det f.eks. konstruktion – mærkning – kemikalier etc.

Omvendt er den danske importør ifølge EU-direktivet ikke nødvendigvis ansvarlig for kvalitetssikringen, før en fyrværkeriartikel bringes i omsætning på det danske marked.

Der er de seneste gjort artikler tilgængelige hvor fabrikanten er geografisk placeret i Kina, Hong Kong, Holland, Tyskland, Polen, Serbien. 

Fra 2017 skal samtlige artikler på markedet være CE-godkendte.

Kravet til konstruktion, mærkning, afprøvning etc. findes i kombination af det pyrotekniske direktiv 2013/29/EU og den harmoniserede standard EN-15947:2015

Der er ikke krav om, at det er den europæiske enhed, der er indehaver af CE-typegodkendelsen eller er ansvarlig for kvalitetssikringen af artiklerne. Det derfor ligeledes kan tilhøre kinesiske fabrikanter og eksportører.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk