Referencer fra Bekendtgørelse 1798:

§ 41. Konsumfyrværkeri må kun anvendes i perioden 27. december - 1. januar, jf. lovens § 2, stk. 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.

Stk. 1 gælder ikke for:

2) Godkendte fest- eller scenefyrværkere, når anvendelsen sker som led i deres erhverv som fest- eller scenefyrværker.

§ 42. Anvendelse i henhold til § 41, stk. 2, nr. 2 og 3, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet ønskes anvendt, når anvendelse sker uden for perioden i § 41, stk. 1.

§ 44. Ved fest- og scenefyrværkeres erhvervsmæssige anvendelse af konsumfyrværkeri finder kravene i § 45 og § 47-52 endvidere anvendelse.​

​Konklusion:

Så konklusionen bliver, at en godkendt fyrværker, i perioden mellem 27. december – 01. januar, slipper for at anmelde demoafskydningen til kommunalbestyrelsen – men skal iagttage sikkerhedsafstandene fra § 49

Udenfor perioden mellem 27. december – 01. januar skal anmeldes på normal vis og stadig iagttage sikkerhedsafstandene fra § 49.

Afskyder derimod egen medarbejder over 18 år (og da kun i perioden mellem 27. december – 01. januar) – skal der ikke anmeldes – og man kan nøjes med de sikkerhedsafstande, der står på de enkelte artikler.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk