Markedskontrol

Myndighederne er underlagt er europæisk krav om at gennemføre markedskontrol – dvs. ikke kun på fyrværkeriartikler.

På fyrværkeriområdet har Sikkerhedsstyrelsen udvalgt artikler til markedskontrol i samarbejde med det europæiske projekt Pro-Safe, som tester/sammenligner artikler fra flere medlemsstater på samme tid.

De danske importørers artikler har alle opnået godkendelse i forbindelse med de gennemførte fysiske afprøvninger.

Markedskontrollen sker med henblik på at undersøge artiklens overensstemmelse med CE-typegodkendelse og tilhørende harmoniserede EU-standarder.

Derudover gennemføres en individuel risikovurdering i forhold til forbrugersikkerheden.

Markedskontrollen sker i henhold til henholdsvis SIK-godkendelsen i Danmark samt EU-direktivet.

Hvert år afslører markedskontrollen produkter, der ikke overholder bestemmelserne, og det finder brancheforeningen naturligvis uheldigt. 

Med til vurderingen af dette problems omfang hører dog følgende

  • Markedskontrollen udtager målrettet de produkttyper, der erfaringsmæssigt kan være fejlbehæftede. Derfor vil der optræde en forholdsvis stor fejlprocent blandt de produkter, der udtages til markedskontrol.

  • Der udtages typisk cirka 20 produkter i markedskontrollen. Selv om 10-12 af disse trækkes tilbage, udgør de jo kun få promiller af det samlede antal produkter på det danske marked. Men typiske overskrifter i den forbindelse går på at ”halvdelen af fyrværkeriet er farligt”. Det er langt fra tilfældet.

  • Endelig skal det nævnes, at de tilbagetrukne produkter ikke i bogstavelig forstand nødvendigvis er farlige at anvende. Tilbagetrækningen kan ske som følge af mindre fejl – som f.eks. det, at lunten brænder 1 sekund længere end angivet.


Danmark deltog i det seneste Pro-Safe projekt og kom ind en fornem førsteplads målt på både forbrugersikkerhed og funktion.  

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk