Skadestatistik

De danske importørers indsats for at øge kvalitet og sikkerhed virker

Det samlede antal skader forvoldt af fyrværkeri er faldet mærkbart over de sidste 10 år og har gennem de seneste 5 år ligget ret stabilt omkring 200 skader.

Antallet af alvorlige skader med fyrværkeri var i nytåret 2020/21 det laveste nogensinde. En alvorlig skade defineres som en skade, der ikke kan færdigbehandles på skadestuen; men kræver konsultation af egen læge eller specialist. I nytåret 2020/21 var der 24 alvorlige skader mod 27 i nytåret 2019/20.

Det er heldigvis kun i cirka 6% af alle tilfælde, skaden kræver hospitalsindlæggelse

Hver eneste skade er dog én for meget, og Fyrværkeribrancheforeningen fortsætter i tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen arbejdet for at reducere antallet af skader yderligere.

​180 mio. lunter – 30 alvorlige skader

​Af hensyn til proportionerne skal de alvorlige skader altid holdes op imod det faktum, at der i nytåret bliver antændt cirka 125 millioner lunter – 24 alvorlige skader i Danmark. Statistikken viser, at fyrværkeri fra et af Fyrværkeribranchens medlemmer kun er involveret i cirka 22 % af de alvorlige skader på trods af, at brancheforeningens medlemmer leverer 85 % af det fyrværkeri, der antændes.

Læs mere her skadesstatistik 2021-2022

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk