Fyrværkeri og alkohol

Fyrværkeriskader kan være smertefulde og langvarige. For at minimere risikoen for, at brugeren og andre kommer til skade er det derfor vigtigt at følge anvisningerne på, hvordan fyrværkeri håndteres, så det forbliver festligt – og ikke farligt. 

Undersøgelser viser, at langt den største del af dem, der kommer til skade med fyrværkeri, er påvirket af alkohol. Alkohol og fyrværkeri er en dårlig blanding, og risikoen for skader mangedobles, hvis man affyrer fyrværkeri, når man er beruset. Akkurat som når man kører bil. Forskellen er, at det ikke er ulovligt at affyre fyrværkeri i spirituspåvirket tilstand.​

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk