Lovgivning

Branchen arbejder fremadrettet i henhold til det pyrotekniske direktiv EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU af 12. juni 2013 om markedsføring af pyrotekniske artikler med tilhørende harmoniserede standarder EN-15947.

Det betyder, at alle pyrotekniske artikler, der gøres tilgængelige på det danske marked skal bære CE mærkning.

Artiklerne produceres i overensstemmelse med følgende dansk og international lovgivning:

Alle artikler:

  • BEK nr. 856 af 05/09/2009 Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly.
  • BEK nr. 820 af 29/09/2003 om Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser (pop-stoffer).
  • Transportklassificeres og transporteres i overensstemmelse med ADR-konventionen.
  • CLP-Mærkning i overensstemmelse med Forordning 1272 af 2008.

CE-godkendte artikler:

  • ​Kravene i de harmoniserede standarder DS/EN-15947:2015 samt danske nationale særregler

  • Kvalitetssikres i overensstemmelse et modul fra det pyrotekniske direktiv 2013/29/EF af 12. juni 2013 sammen med de harmoniserede standarder DS EN15947:2015 samt ISO 2859-1.

  • ​Bekendtgørelse 1799 af 09. september 2021.

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk